Sobota – 18. týden v liturgickém mezidobí

Mt 17, 14 - 20
Situace člověka z dnešního evangelia není nic neobvyklého, i my prožíváme různé těžkosti, které sami nezvládneme. Zlo, které existuje ve světě, nás nerozmazluje. Za zlem, které ovlivňovalo mládence z dnešního evangelia, stál zlý duch. Aby tento chlapec mohl být uzdraven, musel Ježíš vyhnat zlého ducha. Často jsme slepí k situacím, které ovlivňují nás nebo naše blízké, jejichž původcem je zlý duch. Lehkovážně se otevíráme působení zlého ducha.

Dnešní evangelium jasně ukazuje, že zlý duch chce vždy člověka zahubit.
Ježíš byl pohoršen lidskou lehkomyslností, vyčítal lidem shromážděným kolem sebe zaslepenost. Nebrali vážně ohrožení, které přicházejí od zlého ducha: „Pokolení nevěřící a zvracené! Jak dlouho ještě mám být s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet?“
Bezpečí života na zemi a ochrana před vlivem zlého ducha závisí na našem osobním vztahu k Ježíši. Když chlapec byl přiveden k Ježíš, zlý duch musel odejít a život chlapce již nebyl ohrožován.
Správný vztah k Ježíši budujeme vírou. Ježíš říká, že potřebujeme víru o velikosti hořčičného zrnka, něčeho opravdu velmi malého. Když se učedníci ptají Ježíše, proč oni nemohli vyhnat zlého ducha, odpověděl jim: „Pro svou malou víru.“ Takže z jedné strany máme Ježíšovo slovo o nutnosti víry na míru hořčičného zrnka a z druhé strany víru učedníků, která nedorůstá ani do této velikosti. Proč učedníci tak málo věřili? Myslím si, že chtěli jednat sami, bez Ježíše. Za jeho zády. Mluví o tom otec chlapce: „Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“ Učedníci sami nemají moc překonat zlo. Tuto moc dává jen Ježíš. Každé lidské úsilí odstranit zlo bez Boha vždy selže.
Dnešní evangelium nás vede k zamyšlení nad velikostí naší víry v Ježíšovu přítomnost v církvi a v její svátostech. Opakuji: Otci chlapce stačilo přivést syna k Ježíši a velký problém se zlem byl v jediném okamžiku vyřešen.
Každá eucharistie nás přivádí přímo k Ježíši. Potřebujeme jen v tuto pravdu věřit a budeme neustále zažívat požehnání svého života i života svých blízkých.