22. neděle v liturgickém mezidobí

Mt 16, 21 – 27
Minulou neděli jsme v evangeliu slyšeli Petrovo vyznání víry v Ježíše z Nazareta. Toto vyznání je základem a podstatou křesťanského života. Petr vyznal: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“. Nejprve se Ježíš zeptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpovědi byly různé, ale všechny o něm mluvily, jako někom velkém a výjimečném. Byl postaven mezi nejvýznamnější náboženské osobnosti. Ježíš tyto názory přešel mlčením.

Také dnes se v církvi šíří bludné názory, které Ježíše srovnávají s Mohamedem, Budhou, nebo jinými náboženskými osobnostmi. Učí nás, že jiná náboženství a jejich zakladatelé stojí vedle křesťanství a Ježíše, že jsou jinou cestou k Bohu.
Ale pravda o Ježíši je zcela jiné podstaty. Petr řekl, že jen Ježíš je prostředník mezi člověkem a Bohem, že jen Ježíš smiřuje člověka s Bohem, proto je Mesiáš. Jen Ježíš má Božskou vládu nad životem a nad existencí celého vesmíru, proto je Kyrios, absolutní vladař světa. Ježíš z Nazareta je jediný člověk, který má moc darovat nám věčnost v Bohu. Každé překroucení této pravdy nás vede na scestí, odvádí od věčného života. Velkým bludem a pokušením naší doby je hledání cesty k věčnosti v jiných náboženstvích. K Bohu vede jen cesta víry v Ježíše z Nazareta, jediného spasitele člověka.
V dnešním evangeliu vidíme Petra znovu, ale už není tím prvním, o kterém Ježíš říká, že je skála. Zde je odmítnut, srovnán se satanem. Před nějakou chvílí řekl nejdůležitější slova, která mu otevřela věčnost v Bohu, a po několika dalších větách je poslán do pekla. Petr nechtěl pro Ježíše nic špatného, řekl jenom, aby se Ježíš vzdal utrpení. Tím na sebe stáhl prokletí, protože začal myslet na věci božské lidským způsobem.
Tato událost z Petrová života ukazuje na nebezpečí, kterým je pro naši víru myšlení světa. Svatý Pavel učí, že jsme spaseni jen vírou v Ježíše z Nazareta, Pána a Spasitele. On je jediná cesta k věčnosti, je jediná brána, kterou dojdeme k Bohu, k setkání s ním tváří v tvář. Každé ponižování nebo překrucování významu Ježíše nás odvádí od pravdy, vede ke zmatkům a odvádí na zcestí. Je to cesta do pekla. Buďme pozorní k tomu, co se nám o Ježíši říká, jak je nám představován. Pravda o něm je jedna: On je jediný Spasitel člověka a absolutní Pán vesmíru, kterému se máme ve všech záležitostech našeho života moudře podřídit.