Sobota - 24. týden v liturgickém mezidobí

Lk 8, 4 – 15
V dnešním evangeliu nám Ježíš vysvětluje, že Boží působení v lidském životě, jeho pomoc, přichází i skrze Boží slovo. Bůh na stránkách Bible odhalil cesty, po kterých k nám jeho milost přichází. Daroval nám v Bibli velké množství různých zaslíbení své pomoci v nouzi. Pokud potřebujeme Boží pomoc, musíme sáhnout po Písmu svátém a přijmout Boží zaslíbení. Čtení Bible je setím Božího semena do půdy našeho srdce.

Pokud Boží zaslíbení do svého srdce nezaseji, nezažiji Boží milost.
Na jedné straně, Boží zaslíbení povzbuzují. Bůh se ve svém slově zavázal, že nám dá veškerou pomoc. Bůh nabízí všechno, co člověk potřebuje k vyřešení svých problémů. Ale na druhou stranu, je pro nás obtížné tuto pomoc přijmout. Máme potíže věřit Bohu, důvěřovat v jeho dobrotu.
Naše srdce není vždy dobrou půdou. Co máme udělat, aby se naše srdce stala úrodnou půdu, na které Boží zaslíbení mohou přinášet požehnání?
Ježíš vysvětluje význam Božího slova svým učedníkům. Pro další je to tajemství: Dívají se, ale nevidí, slyší, ale nerozumí. Abychom pochopili Boží slovo, musíme být Ježíšovými učedníky. To znamená, těmi, kteří uslyší Boží slovo a chtějí mu porozumět. Jde o osobní zájem a nasazení.
V naší farnosti tomu slouží čtvrteční setkání s Biblí pro dospělé. Půda našeho srdce se stává úrodnou skrze snahu prohloubit znalost Božího slova a úsilí toto Slovo následovat.