Sobota - 27. týden v liturgickém mezidobí

Lk 11, 27 – 28
Jedna z žen, která naslouchala Ježíši, vyjádřila velký obdiv Ježíšově matce, Panně Marii: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“. Je to vyznamenání Mariiny výchovy. Velikost lidství má svůj zdroj především ve správném splnění rodičovského úkolu, v dobře fungující rodině. Podstatou velikosti Ježíše z Nazareta je život jeho rodičů Josefa a Marie.

Největší vliv na formování kvality lidského života má vztah mezi manželem a manželkou.
Žena z dnešního evangelia řekla velmi důležitou věc. Manželství a rodina je kovárnou, která vyková charakter svých dětí. Manželé se musí snažit o kvalitu vzájemného vztahu. Dítě potřebuje prostředí, které je proniknuté duchem lásky, která vnáší do rodinného života pokoj a tím bezpečí. Strach nás zavírá do sebe, způsobí, že se začínáme druhých bát. V Ježíši vidíme člověka, který se druhých nebojí, je jim úplně otevřený.
Když Ježíš uslyšel slova této ženy, odpověděl: „Spíše jsou blahoslaveni ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho“.
Ježíš touto větou neřekl, že se tato žena mýlí, ale zdůraznil, že manželé jsou schopni budovat dobrý vztah jen tehdy, když jednají podle Božího slova, podle Božích přikázání a také se ve výchově svých dětí řídí Boží moudrostí, Božím slovem. Bůh dal v Bibli jasná pravidla, podle kterých by člověk měl jednat. Naše porozumění tomu, co je dobré a co je falešné, je velmi omezené. Sebe a také druhé uděláme šťastnými jen tehdy, když se bude naše životní moudrost zakládat na Božím slově. V tom je nám příkladem Panna Maria, která řekla: „ Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Maria celý svůj život postavila na moudrosti Božího slova.