Středa - 1. týden adventní

Mt 15, 29 - 37
Dnešní evangelium osvětluje působení Boží milosti. Když Bůh přichází k člověku, vždy přináší potřebnou pomoc: uzdravení, vysvobození od zlého ducha a útěchu. Bůh člověka netrestá za jeho slabost, neschopnost jednat dobře, za to, že hřeší. My lidé nejsme schopni bránit se rozmanitému zlu, které na nás útočí. Zažíváme zlé jednání druhých, ale také svá selhání.

Když k nám Bůh přichází, vždy s dobrým úmyslem, chce nám pomoci odstranit zlo, které nás ovlivňuje, nebo chránit před zlem, které útočí z venku.
Když Ježíš začal učit o Božím království, mluvil o příchodu Boha k člověku a činil různá znamení a zázraky, uzdravoval a osvobozoval od zla. Lidé viděli, že „ němí mluví, zmrzačení jsou uzdraveni, chromí chodí a slepí vidí“. Když Bůh přichází k člověku, nepřichází trestat, ale léčit.
Dnešní evangelium říká, že Ježíš uzdravil lidi, pak ještě zázračně rozmnožil chleba. V zázraku rozmnožení chlebů církev vždy viděla předobraz eucharistie. Eucharistie je zázrak, kterým vstupuje Bůh do těla člověka a do celého jeho bytí a jednání. Přijetí eucharistie nás otevírá Boží prozřetelnosti a působí, že Bůh o nás může pečovat.
Ježíš svými zázraky ukazoval lidem Boží dobrotu, aby se Boha přestali bát, aby se svěřili do jeho péče. Bůh, přítomný v našich životech, se stará o naše bezpečí. Ježíš svými zázraky a uzdraveními ukazoval Boží dobrotu, aby připravil srdce, která se Boha přestávají bát. Srdce, která mu důvěřují a svěřují se Boží prozřetelnosti. Pokaždé, když přijímáme svaté přijímání, k nám přichází Bůh, aby o nás pečoval a chránil nás od zlého.