sobota 19. prosince

Lk 1, 5 – 25
Dnešní evangelium vypráví příběh o početí Jana Křtitele. Zachariáš a Alžběta byli staří lidé. Pro toto manželství již čas narození vlastního dítěte minul. Obecně to platí i v našem životě, že doba pro realizaci různých důležitých věcí a plánů je omezená. Ale evangelium říká, že Boží působení není omezené časem. Příběh Zachariáše a Alžběty ukazuje, že Bůh je pánem času a pánem všech událostí v lidském životě.

Pokud náš život probíhá v souladu s Boží vůlí, Bůh uskuteční své plány, a také nám to přinese požehnání.
Dnešní příběh z evangelia ukazuje, že je nezbytné pochopit, co je Boží vůle v našem životě, co Bůh chce dělat skrze nás. Ani největší zbožnost nás k poznání Boží vůle nemusí přivést. Příkladem jsou Zachariáš a Alžběta. Evangelium vypráví, že oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Přesto Zachariáš Boží záměr nepochopil. Byl potrestán němotou.
Na Zachariáši Bůh ukazuje, že pro spásu nestačí jen život podle Božích přikázání. Potřebujeme především důvěřovat Boží všemohoucnosti, nebránit se plnit nové úkoly v církvi. Na začátku setkávání s Bohem stojí rozhodnutí žít podle Božích přikázání. Ale to není všechno. Příběh Zachariáše a Alžběty ukazuje, že Bůh očekává mnohem víc. Jsme zváni k aktivní účasti na životě církve, společnosti a v rodině. Osobní život Zachariáše a Alžběty podle Božích přikázání byl prvním krokem k naplnění Boží vůle, ale hlavním úkolem jejich života bylo početí Jana. Podobně Bůh zachází i s námi. Aby mohl v našem životě konat veliké věci, které přinášejí spásu, musíme udělat nejen ten první krok, ale věnovat celé své srdce, vůli a činy Božím úkolům. Komunismus nás vyučil pasivnímu křesťanství, ale jsme povoláni aktivně budovat společenství církve. Křesťan nemůže odmítat spoluodpovědnost navzdory svým omezením nemocí, stářím ani pracovním vytížením a musí v církvi najít svou aktivní roli. Prostředkem jsou různé pastorační aktivity.
Poznejme ten zvláštní úkol, který Bůh připravil každému z nás, kde jsme v církvi nezastupitelní. Jde o poznání životního povolání a jeho realizaci.
Ať nám s tím Zachariáš a Alžběta pomáhají.