Sobota 9. ledna

1 Jan 4, 11 – 18; Mk 6, 45 – 52
První čtení se opět vrací k tématu láska. Svatý Jan učí, že my křesťané jsme povoláni jednat v duchu lásky k Bohu a bližnímu.
To, co sv. Jan píše ve svých dopisech, je jen připomenutím a opakováním přikázání, které nám Ježíš dal. Shrnutím všech přikázání je život v lásce, ve které napodobujeme Boha.


Cílem křesťanského života není nic jiného, než jednání v duchu tohoto přikázání, které nás přivede k dokonalosti na míru samotného Boha. Ježíš řekl, že máme být dokonalí v lásce jako Bůh.
Když si uvědomíme, jaký úkol nám Ježíš svěřil, zároveň přichází otázka, jak to dokážeme? Při poctivém pohledu na sebe je nám jasné, že to vlastními silami nezvládneme.
Proč od nás tedy Bůh vyžaduje něco, co nejsme schopni splnit? Je to z Boží strany spravedlivé? Nebo je to jen zbožné přání, zbožný apel na naše svědomí?
Tak by tomu bylo, kdyby nás Bůh nechal napospas sobě.
Ale Bůh nás nenechal se svými přikázáními opuštěné. Velmi dobře ví, že to sami nezvládneme. K přikázáním nám dal také svou milost a pomoc.
Když nám Bůh nařizuje plnit jeho přikázání, především očekává, že se otevřeme jeho milosti a přijmeme k tomu jeho pomoc. Přikázání splníme jen tehdy, když se s Boží milostí naučíme spolupracovat.
Co je Boží milost? Můžeme říci, že je to sám Ježíš Kristus přijímaný v eucharistii.
Od hloubky naší víry v reálnou přítomnost Ježíše v eucharistii závisí velikost naší lásky k Bohu a k bližnímu.
Eucharistie není prázdný náboženský obřad, ale je v ní přítomen Ježíš Kristus, abychom ho mohli reálně přijmout. Přichází k nám pod způsobou chleba a vína. Smysl přijetí eucharistie spočívá v tom, aby nás Ježíš proměnil ke své podobě.
Když se necháme proniknout jeho přítomností a zároveň proměňovat, bude v nás růst láska.
Dnešní evangelium nám říká, že Ježíš utišil rozbouřené vlny jezera. V tomto obraze můžeme vidět také sebe, zkoušené různými životními turbulencemi, ať je to agrese, nenávist, úzkost a podobně.
V okamžiku, kdy Ježíš vstoupil na loď, jezero se utišilo. Totéž platí v našich životech. Pokud s vírou přijímáme Ježíše ve svatém přijímání, vždy v nás roste pokoj a láska.