Úterý - 5. postní týden

Nm 21, 4b – 9; Jan 8, 21 – 30
Vyvolený národ po východu z Egypta dále prožívá těžkosti a naráží na své limity. Nevíme, zda cesta pouští byla horší, než život v Egyptě v otroctví. Minulost vidíme zpětně vždy v lepších barvách. Obtíže přítomnosti na nás tvrdě doléhají. Neradi je přijímáme. Obvykle Boha obviňujeme, že je dopustil a nepomáhá nám. Vyvolenému národu Bůh na poušti dával vše potřebné, aby přežil, ale současně, aby poznal potřebu Boží pomoci, svou závislost na Bohu. Také nás Bůh nechává procházet pouští.

Poušť potřebujeme, abychom dozráli, získali správný pohled na náš pozemský život i nutnost Boží péče. Není prospěšné, když každé naše přání hned dojde naplnění. Neprospívá to ani dětem, ani dospělým.
Když Izraelité začali reptat proti Bohu, Slovo Boží říká, že Hospodin poslal na lid jedovaté hady. Mnozí v tom vidí obraz trestajícího Boha. Na první pohled to tak vypadá. Trestem by bylo, kdyby je Bůh nechal napospas hadům. Ale Bůh jim v této těžké zkoušce pomohl. Když byli uštknuti hadem, zachránil je pohled na měděného hada. Bylo nutné vyjít z místa uštknutí a postavit se před měděného hada, vztyčeného na kůlu. Tato cesta ke kůlu s hadem byla provázena kající modlitbou. Bůh je zachránil, když vyznali svou svévoli a litovali svých vzpurných řečí.
V dnešním evangeliu Ježíš dosvědčuje, že je přislíbeným Mesiášem a říká: „jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších…Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já“.
Jádro dnešní vzpoury proti Bohu je odmítnutí Ježíše z Nazareta jako jediného Spasitele člověka. Had na kůlu, který zachraňoval Izraelity, byl předobrazem Ježíše Krista na kříži. Jak jsem již řekl, lidský život na zemi má četná úskalí a nebezpečí, není procházkou růžovým sadem. Bůh nás ve své moudrosti zkouší, abychom v obtížích znovu a znovu nacházeli Boha a jeho pomoc, abychom stále hlouběji poznávali význam Ježíšova kříže.
Všechna Boží pomoc přichází skrze Ježíšův kříž. Spokojený život a vyřešení problémů dosáhneme vždy, když v centru našeho života bude stát Ježíšův kříž. Také na dnešní problém s koronavirem se máme dívat skrze Ježíšův kříž. Ježíšův kříž pochopím, když si uvědomím svou hříšnost a kajícně své hříchy přiznám.