Středa - 6. týden velikonoční

Sk 17, 15. 22 – 18, 1; Jan 16, 12 – 15
To, co říká první čtení, je velmi důležité pro růst naší víry. Tento dnešní úryvek ze Skutků apoštolů ukazuje dvě duchovní skutečnosti, které jsou v nás přítomné, když se opravdu setkáváme s Bohem.
Apoštol Pavel v první části svého projevu na Areopagu v Athénách, navázal na duchovní skutečnost, která je společná všem lidem, a to je duchovní rozměr.
Člověk je přirozeně duchovní bytostí, takže hledá a bude hledat duchovní zkušenosti, které jeho potřeby naplní. Svatý Augustin to velmi jasně vysvětlil, že lidské srdce je neklidné, dokud nespočine v Bohu, protože člověk byl stvořen jako bytost zaměřená na Boha.

Svatý Pavel ve svém projevu na Areopagu řekl něco podobného: "Jsme dokonce z jeho rodu. Když jsme z Božího rodu …". Takže člověk, i když o sobě říká, že je ateista, nepřestává být duchovní bytostí. Hlad po Bohu, přítomný v lidské přirozenosti, stále hledá uspokojení. Vyjádřením tohoto hladu v období komunistické diktatury byly průvody, manifestace a podobně. Dnes jsou to například koncerty se svými rituály, světelnými a kouřovými efekty.
Dnes i v dávných dobách lidé v duchovní oblasti tápali ve tmě, protože, jak učí sv. Pavel, člověk nemůže sám překonat svá lidská omezení a pochopit Boha.
Bohužel člověk snadno ulpí na nějakých náboženských obřadech, zatímco Bůh chce s námi budovat vztah. Bůh vždy dělá něco, co naprosto nezapadá do našich plánů a chápání Boha, protože Bůh je pro člověka nepředstavitelný. Nevejde se do našich malých lidských plánů.
Když Pavel ve svém projevu na Areopagu začal mluvit o zjevení Boha v osobě Ježíše z Nazareta a zvlášť o jeho smrti a vzkříšení, vzdělaní moudří Athéňané se mu vysmívali.
Myslím si, že i my křesťané, musíme být velmi opatrní v tom, jaký Boží obraz si vytvoříme. Velmi často se stává, že pravdu evangelia oblékáme do našich lidských šatů. Bojíme se také často provokací z evangelia. Poselství evangelia je naprosto odlišné od našeho náboženského myšlení, a to znamená, že bychom měli odvážně toto své myšlení odložit.
Nejdůležitější pro nás je akt vyznání víry, především v této nejvíc nepravděpodobné události, kterou je vzkříšení Ježíše. Na naší zemi od jejího počátku nikdo nic takového neslyšel, aby se tělo mrtvého muže tři dny po smrti vrátilo zpátky do života. Existuje pouze tento jeden případ, týkající se osoby Ježíše Nazaretského.
Měli bychom mít odvahu upřímně se zeptat sami sebe, jestli tomu skutečně věříme? A zda naše křesťanství není uzavřeno do náboženských obřadů církve?
Dnešní evangelium hovoří také o roli Ducha svatého, jehož hlavním úkolem je, aby nás uvedl do veškeré pravdy, a především do této základní pravdy o vzkříšení Ježíše.
Otevřeme se v našem náboženském životě Duchu svatému, aby nás uvedl do pravdy o vzkříšení Ježíše, aby Ježíšovo vzkříšení formovalo náš duchovní život.
V první řadě musíme být lidmi víry, a s vírou v srdci pak účastníky náboženských obřadů, aby naše formální náboženství nezadusilo víru ve vzkříšeného Ježíše.