Pondělí - Navštívení Panny Marie

Lk 1. 39 - 56
Dnešní evangelium vypráví o schůzce Marie s její příbuznou Alžbětou. Tento příběh je neuvěřitelně krásný a poučný. Obě ženy se spolu radují a těší se navzájem. Alžběta cítí, že také její dítě, které nosí ve svém lůně, se raduje.
Setkání těchto dvou žen svědčí o tom, že je možné zde na zemi důvěrné setkávání lidí navzájem, kde se mohou cítit spolu zcela bezpečně.

My se obáváme jeden druhého, nedůvěřujeme si navzájem, jsme k sobě rezervovaní. Někdy se objevují momenty, kdy dva lidé, zejména mladí - v lásce spolu navzájem, mohou překonat mnoho předsudků, ale bohužel se rychle dostává do popředí zklamání, selhání, nedostatky druhého a jeho sobectví. Člověk potřebuje a hledá přijetí, bezpečí a opravdové teplo upřímného otevřeného srdce. To je naše lidská potřeba, ale bohužel často nenaplněná.
Setkání Marie s Alžbětou přináší poselství o možnosti hlubokého setkání mezi lidmi ve vzájemné důvěře.
Potvrzením této otevřenosti obou žen k sobě navzájem je reakce dítěte v lůně Alžběty. Klíčovou postavou v tomto setkání je Maria, která je také těhotná a nosí pod svým srdcem Božího Syna, který v ní byl počat.
Po prvotním hříchu se Adam a Eva začali bát Boha, ale taky sebe navzájem. Vědomí, že jsou nazí a potřeba ukrýt se před Bohem a skrýt svou nahotu před druhými, vypovídá o strachu, který se zakořenil v lidském srdci.
Maria je prvním člověkem, který strach z Boha úplně překonal. To dokládá její "fiat" - její souhlas Boží vůli. Srdce Panny Marie bylo naprosto otevřené Bohu. Maria nepochybovala, ona důvěřovala. Maria si byla jistá, že jí z Boží strany nic neohrožuje, a pak dala plné svolení, aby v ní Bůh přebýval. Maria byla zcela otevřena i vůči ostatním, nebála se bližních.
Svou vnitřní zkušenost Boží přítomnosti Maria přináší své příbuzné Alžbětě a jejímu synu.
Co působí, že jsme schopni se v důvěře otevřít, že se vzdálenost mezi námi zkrátí?
Neexistuje jiná cesta sblížení a formování našeho lidství, která přináší pokoj a zbavuje nás strachu, než přítomnost Boha. Mariin život je toho dokladem. Přijetí Boha do srdce, přijetí Boží vůle je pravý a skutečný začátek křesťanství.