Úterý - 14. týden v liturgickém mezidobí

Mt 9, 32 – 38
Dnešní evangelium ukazuje Ježíšův zázrak uzdravení němého člověka a zároveň jeho vysvobození od zlého ducha. Tento Ježíšův skutek má hluboký obsah. Lidé žasnou nad zázrakem, ale farizeové hledají nějaký důvod, aby mohli Ježíše zdiskreditovat, aby mohli zpochybnit velké dobro, které vykonal.
Tato událost je námětem k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak veliká může být lidská podlost, jak snadno člověk připisuje druhému a také Bohu zlo.

Není to nic neznámého, patří to k podstatným špatným lidským sklonům. Pomluva je ohavnost a neustále prorůstá naše vzájemné vztahy.
Nabízí se zde otázka, co s tím máme dělat?
Ježíš se nad touto podlostí nepozastavuje, nebojuje proti ní. Jde dál a pokračuje ve svých dobrých činech: Hlásá radostnou zvěst o Božím království a uzdravuje každou nemoc a každou chorobu. Nepřestává ukazovat Boží lásku a dobrotu. Jasně tím říká, že nemá smysl zabývat se zlem a vést s ním dialog. Odpověď na zakoušené zlo, pomluvu a nactiutrhání je konání dobra, snaha neustále druhým pomáhat.
Podstatné situace lidského života popisuje evangelium: „byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře“. Naše těžkosti nevyřeší boj se špatnostmi druhých, ale konání dobra a snaha o pomoc lidem v jejich obtížích, především přivádění lidí k víře v Boží milosrdenství, v nekonečnou Boží milost.
V dnešním evangeliu máme zázrak uzdravení němého, který začal mluvit po vyhnání zlého ducha. Můžeme říci, že člověk začne pravdivě a užitečně mluvit jen tehdy, když bude zbaven působení zlého ducha, když přestane špatně mluvit o druhých a začne hlásat pravdu o Božím milosrdenství, odpouštět viny svým viníkům.
Ježíš říká: „žeň je sice hojná, ale dělníků málo“. V nouzi je mnoho lidí, ale chybí ti, kteří nejsou němí, a umí říci vysíleným a skleslým: Bůh ti chce pomoci, ve svátostech církve najdeš každou potřebnou pomoc. Zvláště v eucharistii Ježíš dává sám sebe jako pokrm a lék.
Zlo přemůžeme jen tehdy, když si navzájem budeme pomáhat vidět Boží království, které nás obklopuje a jeho milosti v svátostech církve.