Středa – 25. týden v liturgickém mezidobí – svátek sv. Rity

Lk 9, 1 - 6
Před několika dny jsme v evangeliu slyšeli o Panně Marii a příbuzných, kteří přišli k Ježíšovi, aby ho odvedli domů, protože byli přesvědčeni, že se zbláznil. V dnešním evangeliu Ježíš posílá dvanáct apoštolů hlásat Boží království.
Tyto dva příběhy z evangelia ukazují dva přístupy k Ježíšovi a k jeho poslání. Ježíšovi příbuzní byli přesvědčeni, že s Ježíšem není něco v pořádku. Apoštolové se otevřeli Ježíši a nesli do světa Boží lásku, která přináší uzdravení a osvobození od zlého ducha. Tyto dva přístupy jsou zde i dnes. Je na nás, který zvolíme.


Když Ježíš vyslal apoštoly, nedovolil jim, aby s sebou něco vzali: ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Tak je zbavil opory, která by mohla zakrýt jedinečnost kázaného slova. Hlasatel evangelia si nemůže myslet, že Boží slovo potřebuje nějaké lidské prostředky, aby prokázalo svou věrohodnost, anebo bylo způsobem obživy. Boží slovo a Boží působení je milost, to znamená Boží dar zdarma dávaný.
Boží království je místem setkání s Bohem, který všechno dává zadarmo a nezaslouženě a nedovoluje také, aby ho někdo zneužíval k získávání lepšího postavení, nebo bohatství. Boží království je místem působení čisté lásky, která umí jen sloužit a nevyhoří v konání dobra.
Boží království je jiný svět než ten, ve kterém žijeme, který známe. V něm není místo pro osobní zisk. To je proti naší mentalitě, a proto tak často nerozumíme. Je pro nás nepochopitelné, že Bůh je úplná dobrota a že i my můžeme být ryzími.
Maria s příbuznými zůstala stát venku, a proto ji Ježíš pokáral - nevyšel jí naproti. Když chceme poznat Boží milost, nemůžeme zůstat venku, musíme se posadit u Ježíšových nohou a bedlivě naslouchat jeho učení, mít upřímnou a opravdovou snahu pochopit Ježíšovo učení. Když nemáme zájem porozumět Božímu slovu, tehdy se na nás vztahuje slovo o vytřesení prachu na naši tvrdou hlavu.
Jen ten, kdo si váží Božího slova a rozjímá nad ním, zažije Boží milost uzdravení a bude mít sílu ubránit se útoku zla.
Dnes zde v bazilice slavíme svatou Ritu. V jejím životě se často hromadily těžkosti. Rita nespoléhala na sebe, ale hledala Boží pomoc, která často přicházela obtížným a ne zcela pochopitelným způsobem. Rozhodně ne tak, jak si to Rita přála. Ve své pokoře však tento způsob přijímala. Způsob Božího uzdravení a vysvobození od útoku zla je často obtížné přijmout. Bůh někdy přichází s milostí neobvykle a provokativně. Je snadné ho přehlédnout nebo odmítnout. Často zůstáváme venku, ale je nutné si sednout k Ježíšovým nohám a nechat se poučit. Dnes se setkáváme se svatou Ritou. Požádejme ji, aby nám pomáhala nepohoršit se nad způsobem Boží pomoci a důvěřovat Boží dobrotě.