Čtvrtek – svátek Šimona a Judy, apoštolů

Lk 6, 12 - 19
Dnešní evangelium vypráví o volbě dvanácti apoštolů. Ježíš vybral apoštoly po celonoční modlitbě. Volba apoštolů patří k nejdůležitějším Ježíšovým rozhodnutím. Toto rozhodnutí se zrodilo po dlouhém rozhovoru s Bohem. Když se Ježíš rozhodoval také v jiných důležitých záležitostech, vždy předtím setrvával dlouho na modlitbě. To je pro nás velmi důležitá informace, že se správné rozhodnutí rodí vždy z dlouhého prodlévání před Bohem.

Člověk ve svých rozhodnutích musí hledat Boží moudrost. Jen Bůh ví, jaké následky naše rozhodnutí bude mít. Jen Bůh ví, co je opravdu dobré.
Setkání s Boží moudrostí se děje v modlitbě. Ježíšova modlitba trvala celou noc. Plodný rozhovor s Bohem netrvá pět minut. Noc je obrazem vnitřního zklidnění srdce. Na to potřebujeme hodně času. Naše srdce se potřebuje uklidnit, abychom uslyšeli moudrý Boží hlas.
Možná se ptáme, proč nám tolik věcí nevychází?
Odpověď je jedna. Člověk bez Boží moudrosti daleko nedojde. A Boží hlas neuslyšíme, pokud se nebudeme opravdově modlit.
Dokladem toho, že Ježíšova volba apoštolů byla správná, jsou zástupy, které k Ježíši přicházejí a hledají jeho pomoc. Je to tak, že jedno dobré rozhodnutí plodí další dobrý výběr. Člověk, který se umí dobře rozhodnout, přitahuje k sobě další lidi, stává se pro ně zdrojem pomoci. Takovými lidmi by měli být křesťané pro svět.
Setkání Šimona s Ježíšem jej proměnilo. Šimon byl před tímto setkáním horlivým bojovníkem za svobodu svého národa. Ježíš ukázal Šimonovi pravou svobodu. Šimon se stal horlivým hlasatelem Božího království, protože uslyšel Boží hlas.
Svatý Juda je autorem listu, ve kterém svědčí o své víře, která začala přijetím Ježíšova povolání. Jeho poselství se dá shrnout do věty: “Lidé nechtějí pochopit, co zlého udělali. Jejich lhostejnost vůči svým vinám plodí ještě větší zlo.