Sobota – 31. týden v liturgickém mezidobí - první sobota v měsíci

Lk 16, 9 – 15:
Dnešní evangelium nám vysvětluje, že náš život se může ubírat dvěma směry. Když zažíváme svá omezení, hledáme nějakou oporu, která nám dá pocit bezpečí a zaručí úspěšnou, šťastnou cestu životem. V realitě našeho pozemského života stojíme před volbou. Volíme jednu ze dvou protichůdných cest. Buď Boha, nebo mamon, tedy peníze, moc a hmotné statky.
Ježíš říká, že po obou cestách současně kráčet nemůžeme. Člověk si musí vybrat jednu z cest, po které půjde.

Možnosti Boha a možnosti peněz jsou diametrálně rozdílné. Peníze jsou nám bližší, proto nejčastěji stavíme náš život na penězích a snažíme se jich získat co nejvíc. A peníze mají tu moc nás přesvědčit, že jich stále nemáme dost. A pak stálý pocit, že peníze chybí, vede k nespravedlivému jednání a velmi často i k velkým zločinům.
Člověk se nechce přiznat ke své nespravedlnosti, vždy hledá nějakou omluvu. Ale pravdu neoklameme. Hodnoty v srdci jsou jednoho druhu. Dobro nebo zlo.
Volba Boha, jako základ pro budování svého života, je současně volbou spravedlivého jednání vůči druhému. Jde o spravedlnost, která ví, že radostnější je dávat než brát. Ježíš v evangeliu říká: „Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až pomine – byli přijati do příbytků věčných“.
Ježíš nás touto větou upozorňuje také na to, že peníze, hmotné statky, to je mamon, nemají v sobě věčný život, že jejich existence je omezená. Přijde okamžik, kdy mamon už nebude. Zatímco Bůh existuje věčně.
Ale v Božím plánu mají peníze zvláštní úkol, naučit nás jednání, které napodobuje Boží spravedlnost. Peníze nejsou něčím velikým. Ježíš říká, že je to maličkost, ale maličkost, která nás má učit poctivosti, abychom v budoucnosti byli schopni přijmout a vládnout velikými věcmi, které Bůh pro nás přichystal na věčnosti: „Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše“.
Dnes nás opět Maria shromáždila před svým mimořádným brněnským obrazem, skrze který přinesla našemu městu velikou Boží pomoc. Pomohla vyhrát bitvu o život města a jeho obyvatel.
Hlavní boj, který člověk vede, který vede každý z nás, je boj o věčnost, o spásu. V dnešním evangeliu nás Ježíš upozorňuje na nevyhnutelnost volby, kterou člověk musí učinit mezi Bohem a penězi. „Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“. Peníze a dobré hospodaření s nimi je pro nás velký problém. Učme se s nimi dobře nakládat, moudře rozhodovat.
Maria je ta, která se uměla vždy správně rozhodnout. Proto se stala prostřednicí Božích milostí. Většina Božích darů, které lidé dostávají, prochází rukama Panny Marie. Ona nás naučí dobře rozhodovat záležitosti našeho života. Jde o to, abychom vybírali správné pořadí hodnot a moudře rozhodovali. A především, abychom byli schopni zvolit si Boha a jeho milost. Prosme dnes Marii o moudrost v našem rozhodování, abychom kráčeli po Božích cestách.