Čtvrtek - 5. týden v liturgickém mezidobí

Mk 7, 24 – 30
Dveře k Bohu nám otevírá víra. Setkat se s Bohem a jeho milostí může jen člověk, který věří, že Bůh je, že je dobrý, že nás neponechá napospas zlu, které na nás doléhá. Bůh otevřel cestu, aby nám mohl vždycky pomáhat.
Jak tato slova souvisí s dnešním evangeliem, kde Ježíš odmítá poskytnout pomoc ženě, která prosí za svou dcerku posedlou zlým duchem?


Tato žena, když se dozvěděla o Ježíši, hned k němu přišla, padla mu k nohám a prosila. To ukazuje na veliké odhodlání, na velkou pokoru. Ježíšova odpověď dodnes šokuje: „Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům“. Z lidského pohledu můžeme říci, že tím významně degraduje důstojnost této ženy, ukazuje také, jako by Bůh rozděloval lidi na hodné a nehodné jeho milosti.
Tato Ježíšova slova nás mohou pohoršit, ale Ježíš skrze ně ukazuje na podstatnou pravdu. Měli bychom si přiznat, že od Boha nemáme na nic nárok. Člověk se už na počátku rozhodl žít bez Boha a dodnes to opakuje. To dokazuje náš hřích. Všechno zlo, které zakoušíme, naše limity, jsou důsledkem spáchaného hříchu. Navzdory tomu si myslíme, že Bůh je povinen uklidit náš nepořádek, naše smetí, je povinen napravit každé naše selhání, naše životní havárie.
Bůh to chce udělat a dokonce rád, ale pod podmínkou, že ho o to pokorně poprosíme s vědomím, že jsme zhřešili my, že jsme celý ten nepořádek ve svém životě a v životě druhých udělali my, a že to nejsme schopni sami napravit. Žena z dnešního evangelia si je vědoma svého postavení, ví, že jí pomoc nenáleží. Ježíšova slova ji nepohoršila. Ona věděla, že je možné Boha požádat o cokoli, že je Bůh dobrý, že chce člověku pomoci.
Syroféničanka nás učí, že k víře patří vědomí, že Boha nemůžeme k ničemu nutit. Boha nedonutíme k plnění naší vůle ani svou zbožností a askezí ani svým obětovaným utrpením. Potřebujeme čistou víru, že Bůh je dobrý, a proto neodmítá naše upřímné, pokorné prosby. Naše víra je přistávací plochou, na kterou usedá Boží pomoc.