Slavnost sv. Josefa

Řím 4, 13. 16 – 18. 22; Mt 1, 16. 18 – 21. 24a
Dnešní evangelium nám ukazuje svatého Josefa jako spravedlivého muže. Když se Bůh rozhodl stát člověkem, potřeboval, jako každý člověk, vhodné prostředí, to znamená rodiče, kteří mu zajistí od početí do dospělosti potřebnou péči k rozvoji lidských kvalit. Bůh našel rodiče v Marii a Josefovi. Nehledal rodiče, kteří jeho Synu poskytnou dobré materiální zajištění, ale rodiče, kteří budou především dobrými lidmi. Charakter člověka ukazuje jeho spravedlnost.

Tímto slovem evangelium hodnotí Josefa.
Podívejme se dnes na lidství Josefa jako manžela a otce. Dělal zodpovědná rozhodnutí. Situace, o níž dnešní evangelium vypráví, byla pro Josefa ve všech ohledech šokující. Dozvěděl se, že jeho snoubenka je těhotná, ale ne s ním. Podle Mojžíšova zákona měl všechny důvody podat na Marii udání. Ale jednal úplně jinak. Nevydal Marii pohaně. Celou vinu vzal na sebe. Za tímto rozhodnutím následují další moudrá rozhodnutí, například útěk do Egypta, kterým Ježíše zachránil. Velikost člověka se ukazuje v těžkých životních situacích. Z informací, které máme o Josefovi, můžeme vidět, že jednal vždy odpovědně. Důkazem Josefovy moudrosti a odpovědnosti je velikost Ježíšova lidství. Velikost Ježíšova lidství nepřišla odjinud, vyrostla ze svědectví života Josefa a Marie, kdy oba splnili svou roli otce a matky.
Kde je zdroj této velikosti Josefa, jeho pevných lidských postojů, že neublížil druhým?
V dnešním druhém čtení nám svatý Pavel připomněl úlohu víry při utváření správných životních postojů. Nesplníme své životní poslání, nebudeme druhým bližními, budeme jim ubližovat, když neuvěříme moudrosti Božího slova. Víra činí člověka spravedlivým, protože upírá náš zrak na Boha a jeho dobrotu. Víra působí, že se stáváme pány vlastního života, stáváme se dědici světa, protože věříme v přikázání lásky také tam, kde podle lidských měřítek už není naděje. Věřící ví, že Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí i to, co není.
Josef pochopil, že Bůh je láska, proto byl schopen jednat s láskou. Miloval svoji snoubenku Marii, i když na začátku nechápal, jak je to s jejím těhotenstvím. Láska má moc všechno vyřešit, všechno dát do pořádku. Láska všechno vydrží a tím buduje krásu lidského života, ve které může dítě dospívat k opravdové lidské zralosti.