Čtvrtek - 3. postní týden

Lk 11, 14 – 23
Náš pozemský život je ovlivňován dvěma duchovními bytostmi. Jednou je Bůh, druhou zlý duch. Tyto duchovní skutečnosti nás převyšují silou, mocí a inteligencí. Bůh je bytostí, která je nade vším. On je Stvořitel všeho, co existuje, také Stvořitel duchovních bytostí, ze kterých pocházejí zlí duchové. Neznamená to, že Bůh stvořil zlo. Bůh, když stvořil svět duchů a také člověka, předal každému stvoření svobodu.


V tomto daru svobody máme možnost volit život ve společenství s Bohem nebo život bez Boha. Když pak stvořená bytost volí život bez Boha, automaticky se otvírá zlu. Dobrý je jenom Bůh. O tom vypráví nádhera celého vesmíru, zákon a pořádek v něm panující, a také Boží přikázání a ustanovení, která nacházíme v Bibli. Bůh neudělal nic proti životu, nic, co by ničilo jeho řád.
Zlo se objevuje a začíná působit, když stvořená bytost odchází ze společenství s Bohem, rozbíjí jednotu a tím se staví proti Bohu. O tom mluví Ježíš v dnešním evangeliu: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne … Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje“.
Dobro může být obsahem našeho života jen v jednotě s Bohem a mezi námi navzájem. Každé rozdělení, každý odchod od Boha a od druhého člověka otvírá dveře pro působení zla. Správný vývoj života potřebuje základ, který vzniká úsilím o spolupráci, o úplnou otevřenost Bohu a druhému člověku, o harmonii. Ve chvíli, kdy se k Bohu a k druhému člověku obrátím zády, stávám se protivníkem, nepřítelem, působím zlo, stávám se kamarádem zlého ducha.
Celé Ježíšovo dílo vykoupení má za úkol smířit člověka s Bohem a také člověka s člověkem. Postní doba nás vyzývá, abychom se smířili především s Bohem a s bližními.
Pravdou a úkolem manželství je, aby se muž a žena stali jedním tělem a jednou duší. Pro křesťanský život je důležité pochopit význam jednoty a pokoje mezi námi a Bohem a také mezi sebou navzájem a pak usilovat o naplnění této skutečnosti.
Moc zla končí, když člověk usiluje o opravdové setkání s Bohem, o jednotu s druhými, když odpouští všechno všem svým viníkům. Bezpečí svého života vytvářím snahou o jednotu s Bohem a s bližními.