Pátek - 4. týden velikonoční - Fatima

Dnes slavíme výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Zjevení Panny Marie a její poselství se podobají proroctvím v Bibli a mají také stejný cíl. Můžeme říci, že Panna Maria je prorokyně jako bibličtí proroci. Předává Boží varování před hrozícím nebezpečím. Nechce, aby se nám stalo něco špatného.
Zlo se neustále vkrádá do našich životů a Bůh se snaží umenšit jeho sílu, zachránit nás.To je poselství Fatimy. Skrze Marii Bůh varoval před nebezpečím, které nám hrozilo a stále hrozí.

Dal také jasné informace o tom, jak můžeme snížit sílu škod a odvrátit hrozící zlo.
V prvním čtení nám sv. Pavel připomněl, že Boží záchrana k nám přichází v osobě Ježíše Nazaretského. Jeho vzkříšení je potvrzením toho, že Bůh s námi nemá žádné zlé úmysly, že nám chce darovat věčný život. Vzkříšení potvrzuje, že nás Bůh netrestá, nesesílá na nás žádná neštěstí, žádné katastrofy. Křesťanské poselství přináší radost, útěchu a pokoj.
Ježíš Nazaretský je Boží syn, vítěz nad zlem, vysvoboditel z každého otroctví, z každého neštěstí, který dává šťastnou budoucnost. Dnešní evangelium hovoří o místě v nebi, které je pro nás již připraveno.
Ani Bůh nemůže napravit pozemskou realitu našich životů poskvrněnou hříchem. To bychom si nejvíce přáli, ale tuto naší pozemskou skutečnost nelze opravit. Proto Bůh udělal něco nového. V Ježíšově smrti a jeho vzkříšení nám dává možnost znovuzrození k věčnému životu. Pro každého připravil nový příbytek v nebi.
Tento božský plán věčnosti se bez setkání s Ježíšem Kristem neuskuteční. Ježíš otevřeně říká, že je cesta, pravda a život, že neexistuje žádná jiná cesta, žádná jiná možnost, která nás může přivést k Bohu, k novému životu na věčnosti.
Dnes se hodně mluví o jiných cestách k Bohu. Ale to jsou pouze naše lidské představy, které v Božím slově nenajdeme.
Všechna pravá mariánská zjevení na to ukazují v první řadě. Maria neděsí, ale varuje před hlavním nebezpečím ztráty věčnosti, což je odklon od pravdy o Ježíši. Odchod od Ježíše a odmítnutí víry v Ježíše přináší člověku prokletí, je zdrojem jeho největších neštěstí. Maria nám nabízí pomoc k návratu k Ježíši. Vybízí k modlitbě růžence.
Bez osobního nasazení k Bohu nedojdeme. Bůh po nás nežádá nemožné, chce, abychom pochopili a odvrátili se od života v hříchu, tedy od života bez Ježíše. Maria na této cestě nabízí svou pomoc. Především doporučuje, abychom si udělali pár minut na modlitbu růžence. Tato modlitba má velkou moc zprostředkovat setkání s Bohem.
Zeptejme se upřímně každý sám sebe, je to tak těžké, věnovat každý den pár minut modlitbě růžence?