Farní ohlášky 26. června 2022 - 13. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 28. června

památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

středa 29. června

slavnost sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze

pátek 1. července

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 2. července

v naší farnosti poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při přípravě včerejšího farního dne.
  • 2.Opatská kavárna je dnes před prázdninami otevřena naposled, v průběhu prázdnin bude uzavřena.
  • 3.Pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech 3. – 8. července 2022. Zájemci, hlaste se u otce Angela.
  • 4.V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. Organizační informace: příjezd na Petrov autem nebude tento den možný.