Farní ohlášky - 3. července 2022

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 5. července

slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

středa 6. července

památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Další informace

  • 1.Opatská kavárna bude v průběhu prázdnin uzavřena.
  • 2.V červenci budeme slavit 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. „Mendelův týden“ bude zahájen v neděli 17. července při mši svaté v 11:00 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner. Na zakončení 24. července v 11:00 hod. bude latinská mše svatá, celebrovat bude biskup Luis Marín, OSA.
  • 3.Cyklistická pouť do Mariazell se uskuteční od 4. do 9. srpna. Zájemci, hlaste se u otce Angela.