Farní ohlášky 10. července 2022 -15. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 11. července

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

čtvrtek 14. července

blahoslaveného Hroznaty, mučedníka

pátek 15. července

památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

sobota 16. července

Panny Marie Karmelské

Další informace

  • 1.Opatská kavárna je v průběhu prázdnin uzavřena.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.Ve čtvrtek 14. července je adorační den farnosti. Adorace bude dopoledne od 10:00 do12:00 hod. Odpoledne od 15:00 do 17:30 hod. Tento den se budeme modlit za bohoslovce a za nová povolání do augustiniánského řádu.
  • 4.V červenci slavíme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. „Mendelův týden“ zahajujeme v neděli 17. července při mši svaté v 11:00 hod. Hlavním celebrantem je arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner. Na zakončení 24. července v 11:00 hod. bude latinská mše svatá, celebrovat bude biskup Luis Marín, OSA.
  • 5.Tradiční cyklistická pouť do Mariazell se uskuteční v termínu od 4. srpna - do 9. srpna 2022. Zájemci, hlaste se u otce Angela.