Farní ohlášky 31. července 2022 - 18. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 2. srpna

blahoslaveného Jana z Riety, augustiniána

čtvrtek 4. srpna

památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

pátek 5. srpna

posvěcení římské baziliky Panny Marie; první pátek v měsíci, zpovídáme již od 17:00 hod

sobota 6. srpna

svátek Proměnění Páně, první sobota v měsíci srpnu

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu. Další úklid bude před naší hlavní poutí ve středu 10. srpna po večerní mši svaté.
  • 2.V pondělí 15. srpna v 18:00 hod. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude hlavním celebrantem poutní mše svaté dominikán vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn. Předcházet bude tradiční triduum: • v pátek 12. srpna v 18:00 hod. bude mši svaté předsedat a kázat augustinián P. Juraj Pigula • v sobotu 13. srpna v 18:00 hod. bude mši svaté předsedat a kázat P. Jan Hanák • v neděli 14. srpna budou mše svaté jako obvykle v 7:30, v 9:00 a v 11:00 hod., v 18:00 hod. zazní Akafist k Bohorodičce (= zpívaný liturgický hymnus) a následovat bude přednáška Mgr. Tomáše Drobného „ikona Panny Marie Svatotomské“.