Farní ohlášky 7. srpna 2022 - 19. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 9. srpna

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

středa 10. srpna

svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

čtvrtek 11. srpna

památka sv. Kláry, panny

pátek 12. srpna

začíná triduum před naší hlavní poutí; v 18:00 hod. bude mši svaté předsedat a kázat augustinián P. Juraj Pigula

sobota 13. srpna

v 18:00 hod. bude mši svaté předsedat a kázat P. Jan Hanák

neděle 14. srpna

mše svaté budou jako obvykle v 7:30, v 9:00 a v 11:00 hod., v 18:00 hod. zazní Akafist k Bohorodičce (= zpívaný liturgický hymnus) a následovat bude přednáška Mgr. Tomáše Drobného na téma „ikona Panny Marie Svatotomské“

pondělí 15. srpna

slavnost Nanebevzetí Panny Marie; v 18:00 hod. poutní mše svatá; hlavním celebrantem bude dominikán, vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu před naší hlavní poutí ve středu 10. srpna po večerní mši svaté.