Farní ohlášky 21. srpna 2022 - 21. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 22. srpna

památka Panny Marie Královny, v naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční mše svatá s pobožností ke sv. Ritě a s žehnáním růží

středa 24. srpna

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

pátek 26. srpna

sv. Liberáta, Bonifáce a druhů, mučedníků

sobota 27. srpna

svátek sv. Moniky, matky sv. Augustina; při večerní bohoslužbě obnoví své řeholní sliby naši bohoslovci Tomáš a Jakub

neděle 28. srpna

řád augustiniánů slaví sv. Augustina, svého zakladatele, v naší farnosti bude mimořádně i večerní mše svatá v 18:00 hod. s modlitbou za augustiniánský řád; na tuto mši svatou jste srdečně zváni, dopolední bohoslužby budou v obvyklém čase: v 7:30; v 9:00 a v 11:00 hod.

Další informace

  • 1.Děkujeme všem, kteří připravovali zdařilý průběh naší hlavní pouti o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Především našemu varhaníkovi panu Stanislavu Boldižárovi a zpěvákům a hudebníkům za krásnou liturgickou hudbu, také těm, kteří napekli a rozdávali koláčky poutníkům i našim sakristiánům.
  • 2.Přihlášky do náboženství si vyzvedněte v sakristii baziliky, kde je můžete také odevzdávat.