Farní ohlášky 1. ledna 2023 - slavnost Matky Boží, Panny Marie

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 1. ledna

mše svatá mimořádně až v 9:00 hod.; následuje v 11:00 hod. a večer v 18:00 hod.

úterý 3. ledna

Nejsvětějšího jména Ježíš

čtvrtek 5. ledna

po večerní mši svaté v 19:00 hod. bude v Křížové kapli modlitba Taize

pátek 6. ledna

slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů – při mši sv. budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu; bohoslužbě v 18:00 hod. bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul

sobota 7. ledna

1. sobota v měsíci lednu, tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské

neděle 8. ledna

svátek Křtu Páně – tímto dnem končí vánoční doba, začíná liturgické mezidobí

Další informace

  • 1.V pátek 6. ledna v 16:00 hod. proběhne na Ústředním hřbitově u hrobu Gregora Johanna Mendela pietní akt u příležitosti výročí jeho úmrtí.
  • 2.V neděli 8. ledna již bude v obvyklou dobu v provozu farní kavárna, srdečně zveme.