Farní ohlášky 8. ledna 2023 - svátek Křtu Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 8. ledna

dnešní nedělí končí vánoční období a začíná liturgické mezidobí

pátek 13. ledna

sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

sobota 14. ledna

sobotní památka Panny Marie

Další informace

  • 1.Dnes je otevřena farní kavárna. Srdečně zveme.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.Společenství mladých pracujících by mezi sebe rádo pozvalo zájemce o rozvoj duchovního života. Smyslem našich setkání je růst a vzdělávání se ve víře, modlitba a vzájemné sdílení názorů. Od ledna se budeme zabývat encyklikou „FRATELLI TUTTI“, také ve světle války na Ukrajině. Setkání se konají každé úterý v 19:30 v učebně opatství.
  • 4.Každý čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. se schází na faře maminky s nejmenšími dětmi. Přijďte mezi nás.
  • 5.Ve čtvrtek po večerní mši svaté v 19 hod. v učebně fary opět zahájíme setkávání nad Božím slovem. Všichni jste zváni.
  • 6.Mládež do 15 let se setkává nad Božím slovem každý pátek v 19.00 hod na faře. Jste srdečně zváni.
  • 7.V neděli 22. ledna je papežem Františkem vyhlášený "Den Božího slova". Tento den bude v učebně na faře výstava Biblí a biblické literatury. Srdečně vás zveme.