Farní ohlášky 15. ledna 2023 - 2. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 18. ledna

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

sobota 21. ledna

památka sv. Anežky, panny a mučednice

neděle 22. ledna

v naší farnosti bude mimořádně i večer v 18:00 hod. mše svatá s pobožností ke sv. Ritě

Další informace

  • 1.Dnes je otevřena farní kavárna. Srdečně zveme.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.Společenství mladých pracujících by mezi sebe rádo pozvalo zájemce o rozvoj duchovního života. Smyslem našich setkání je růst a vzdělávání se ve víře, modlitba a vzájemné sdílení názorů. Od ledna se budeme zabývat encyklikou „FRATELLI TUTTI“, také ve světle války na Ukrajině. Setkání se konají každé úterý v 19:30 hod. v učebně opatství.
  • 4.V neděli 22. ledna slavíme NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Po každé mši svaté bude v učebně a v kavárně fary otevřena malá výstava Biblí, biblické literatury a zajímavostí, kvízy a ochutnávka biblických jídel a nápojů. Akci připravila a všechny zve mládež z páteční skupinky studia Bible.
  • 5.Od středy 18. ledna do středy 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • 6.Farní kancelář je z důvodu čerpání dovolené otce Jozefa zavřena. V případě potřeby volejte na tel. 739 343 793 nebo se obracejte na přítomné kněze.