Farní ohlášky 22. ledna 2023 - 3. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 22. ledna

v naší farnosti bude mimořádně i večerní mše svatá v 18:00 hod. s pobožností ke sv. Ritě

úterý 24. ledna

památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

středa 25. ledna

svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, tímto dnem končí týden modliteb za jednotu křesťanů

čtvrtek 26. ledna

památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

sobota 28. ledna

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Další informace

  • 1.Příští pobožnost ke sv. Ritě, která se v naší farnosti koná vždy 22. den v měsíci, bude přesunuta na úterý 21. února, protože ve středu 22. února je Popeleční středa spojená s udílením popelce, tento den začíná postní doba.
  • 2.Dnes, 22. ledna slavíme NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Zveme vás do učebny a kavárny na faře, kde je pro vás připravena malá výstava Biblí, biblické literatury a zajímavostí, kvízy a ochutnávka biblických jídel a nápojů. Akci připravila a všechny zve mládež z páteční skupinky studia Bible
  • 3.Do středy 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme, připojte se i v soukromých modlitbách.
  • 4.V neděli 29. ledna od 15:00 hod. proběhne uklízení vánoční výzdoby a betléma. Prosíme vás o pomoc.