Farní ohlášky 29. ledna 2023 - 4. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 31. ledna

památka sv. Jana Boska, kněze

čtvrtek 2. února

svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice; při mši svaté budou požehnány svíce - hromničky, prosíme, přineste si s sebou svíce opatřené ochranným kornoutkem proti stékání vosku; v Křížové kapli bude následovat pobožnost se zpěvy Taize.

pátek 3. února

památka sv. Štěpána Bellesiniho, augustiniána a sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po každé mši svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání. Svatý Blažej je přímluvce při nemocech krku. Je též první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 4. února

v naší farnosti bude tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Dnes, v neděli 29. ledna od 15:00 hod. proběhne uklízení vánoční výzdoby a betléma. Prosíme vás o pomoc.
  • 2.Sbíráme vosk a staré svíce pro Ukrajinu. Svůj příspěvek můžete přinést do sakristie.
  • 3.V měsíci únoru dojde k výměně obsazení ve zdejší komunitě augustiniánů. Otec Angelo Lemme odchází do Prahy na pozici faráře. S farností se rozloučí příští neděli 5. února při mši svaté v 9:00 hod. Otec Jan bude mít sabatický rok - permanentní formaci. Do brněnské komunity se vrací otec Wit Marciniec, a to do funkce převora a farního vikáře. Z Prahy přijde otec Andrés na pozici farního vikáře a ekonoma. Děkujeme Otci Angelovi i otci Janovi za požehnané působení v opatství i ve farnosti. K novým úkolům oběma přejeme hojnost darů Ducha svatého i milostí.