Farní ohlášky 5. února 2023 - 5. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 10. února

památka sv. Scholastiky, panny

sobota 11. února

Panny Marie Lurdské, při mši svaté v 18:00 hod. bude udílena svátost pomazání nemocných.

Další informace

  • 1.Sbíráme vosk a staré svíce pro Ukrajinu. Svůj příspěvek můžete přinést do sakristie.
  • 2.Ve starobrněnské komunitě augustiniánů dojde během února k výměně v obsazení. Otec Angelo Lemme odchází do Prahy na pozici faráře. Otec Jan Biernat nastoupí permanentní formaci a z Prahy již přišel otec Andrés na pozici farního vikáře a ekonoma. Do brněnské komunity se na konci měsíce vrátí otec Wit Marciniec, a to do funkce převora a farního vikáře. Děkujeme Otci Angelovi i otci Janovi za požehnané působení v opatství i ve farnosti. K novým úkolům oběma přejeme hojnost darů Ducha svatého i milostí a vítáme mezi námi otce Andrése.
  • 3.Příští čtvrtek v 19:00 hod. se sejde v učebně fary společenství nad Božím slovem.