Farní ohlášky 12. února 2023 - 6. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 16. února

památka blahoslaveného Šimona z Cascie, augustiniána

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Sbíráme vosk a staré svíce pro Ukrajinu. Svůj příspěvek můžete přinést do sakristie.
  • 3.Scholička pro kluky a holky, kteří rádi zpívají, se bude scházet každou druhou neděli od 10:15 do 10:50 hod. v učebně fary. Termíny jsou vyvěšeny na nástěnce. Srdečně zveme.
  • 4.Farní kavárna je otevřena pravidelně každou neděli od 10:00 hod.
  • 5.Biblická hodina se příští čtvrtek nekoná.
  • 6.List biskupa Pavla k povolání ke kněžství: Milí přátelé, v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března. V modlitbě biskup Pavel