Farní ohlášky 19. února 2023 - 7. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 21. února

v naší farnosti mše svatá s pobožností ke sv. Ritě

středa 22. února

Popeleční středa – tímto dnem začíná postní doba, je to den přísného postu; po mši svaté bude udílen „popelec“

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.V postní době se budeme pravidelně modlit Křížovou cestu vždy v pátek v 17:15 hod.
  • 3.Brožuru „Malý průvodce postní dobou“ připravilo jako každoročně Diecézní katechetické centrum. Můžete si ji zakoupit na stolečku u sakristie baziliky za 6 Kč.
  • 4.Zájemci o aktivitu „Postní almužna“ pořádanou Charitou ČR si mohou papírovou pokladničku (postničku) vzít na stolečku u sakristie. Svým příspěvkem podpoříte potřebné a zároveň naplníte postní výzvu k modlitbě, postu a štědrosti.
  • 5.Scholička pro kluky a holky, kteří rádi zpívají, se bude scházet každou druhou neděli od 10:15 do 10:50 hod. v učebně fary. Termíny jsou vyvěšeny na nástěnce. Srdečně zveme.
  • 6.Farní kavárna je otevřena každou neděli od 10:00 hod.
  • 7.Příští čtvrtek bude v učebně fary v 19:00 hod. biblická hodina.