Farní ohlášky 26. února 2023 - 1. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 3. března

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 4. března

v naší farnosti v 18:00 hod. poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.V postní době se budeme pravidelně modlit Křížovou cestu vždy v pátek a v neděli v 17:15 hod.
  • 2.Brožuru „Malý průvodce postní dobou“ připravilo jako každoročně Diecézní katechetické centrum. Můžete si ji zakoupit na stolečku u sakristie baziliky za 6 Kč.
  • 3.Zájemci o aktivitu „Postní almužna“ pořádanou Charitou ČR si mohou papírovou pokladničku (postničku) vzít na stolečku u sakristie. Svým příspěvkem podpoříte potřebné a zároveň naplníte postní výzvu k modlitbě, postu a štědrosti.
  • 4.Srdečně vás zveme do farní kavárny, která je pro vás otevřena každou neděli od 10:00 hod.
  • 5.Farní tábor se uskuteční od 18. do 26. srpna 2023 na rekreační chatě nedaleko Karolínky. Zveme naše děti a mládež. Těšit se mohou na hry, výborné jídlo a na duchovní program. Přihlášení v sakristii baziliky
  • 6..