Farní ohlášky 16. dubna 2023 - neděle Božího milosrdenství

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 21. dubna

sv. Anselma, biskupa a učitele církve

sobota 22. dubna

v naší farnosti mše svatá s pobožností ke sv. Ritě, přimluvkyni v lidsky neřešitelných situacích a ve smíření

neděle 23. dubna

3. neděle velikonoční

Další informace

  • 1.V sobotu 22. dubna 2023 v 19:30 hod. bude v bazilice koncert duchovní hudby u příležitosti 700. výročí založení opatství na Starém Brně. Bližší informace na vývěsce. Všichni jste srdečně zváni.
  • 2.V letošním roce opět otevřeme baziliku na „Noc kostelů“, která se bude konat v pátek 2. června 2022. Prosíme o vaši pomoc s organizací a zajištěním této akce. Kdo můžete pomoci, nechejte na sebe kontakt v sakristii v připraveném seznamu dobrovolníků. Organizační schůzka dobrovolníků bude tuto neděli 16. dubna v 17:00 hod. v opatství. Za každou pomoc děkujeme a těšíme se na nová setkání s vámi.
  • 3.Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13. 5. 2023. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12 - 25 let. Zájemci přihlašujte se do 24. 4. 2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách: mladez.biskupstvi.cz/dsm