Farní ohlášky 23. dubna 2023 - 3. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 25. dubna

svátek sv. Marka, evangelisty

pátek 28. dubna

sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze

sobota 29. dubna

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Další informace

  • 1.Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13. 5. 2023. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12 - 25 let. Zájemci přihlašujte se do 24. dubna 2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách: mladez.biskupstvi.cz/dsm.
  • 2.Tradiční cyklo - pouť ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří se uskuteční v pondělí 1. května 2023. Odjezd od baziliky v 9:00 hod. další informace na vývěsce.
  • 3.Zveme na výstavu dřevěných plastik Vladimíra Matouška do nového Mendlova skleníku. Vernisáž výstavy s hudebním doprovodem se uskuteční 2. května 2023 v 19:00 hod. Výstava bude přístupná do června v době otevření Mendlova muzea.
  • 4.Pouť do Itálie s duchovním doprovodem P. Angela Lemme se uskuteční v termínu 23. - 30. září 2023. Bližší informace na vývěsce. Přihlášky v cestovní kanceláři Hladký.