Farní ohlášky 30. dubna 2023 - 4. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 1. května

v 9:00 hod. – mše svatá nejen pro cyklo - poutníky

úterý 2. května

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

středa 3. května

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

pátek 5. května

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 6. května

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; v naší farnosti poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Tradiční cyklo - pouť ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří se uskuteční v pondělí 1. května 2023. Odjezd od baziliky po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. další informace na vývěsce.
  • 2.Zveme na výstavu dřevěných plastik Vladimíra Matouška do nového Mendlova skleníku. Vernisáž výstavy s hudebním doprovodem se uskuteční v úterý 2. května 2023 v 19:00 hod. Výstava bude přístupná do června v době otevření Mendlova muzea.
  • 3.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu 3. května 2023 po mši svaté.
  • 4.V dnech od 19. – 21. května budou v našem opatství Augustiniánské dny, letos věnovány 700. výročí od založení kláštera na Starém Brně. V pátek 19. května 2023 v 19:00 hod. v kapitulní síni bude mít přednášku P. Angelo Lemme, OSA, s názvem Sv. Augustin o zasvěceném panenství. V sobotu 20. května 2023 ve skleníku v zahradě opatství ve spolupráci s organizací „Nebýt na to sama“ (sdružení bývalých onkologických pacientů) organizujeme setkání zaměřené na osvětu a zdraví: v 15:00 hod. vernisáž fotografií kalendáře Nebýt na to sama, v 16:00 hod diskusní panel odborníků z MOÚ, FNUSA, a FN Brno (Obilní trh). V 19:00 hod. bude přednáška zaměřena na historii kláštera na Starém Brně. Všichni jste srdečně zváni.