Farní ohlášky 28. května 2023 - slavnost Seslání Ducha svatého

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 30. května

památka sv. Zdislavy

středa 31. května

svátek navštívení Panny Marie

čtvrtek 1. června

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

pátek 2. června

první pátek v měsíci – mše svatá bude mimořádně v 17:00 hod., v 18:00 hod. začíná i v naší bazilice Noc kostelů

sobota 3. června

památka Karla Lwangy a druhů, mučedníků; v naší farnosti poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské

neděle 4. června

slavnost Nejsvětější Trojice

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Schůzka dobrovolníků, kteří chtějí pomoci při organizaci Noci kostelů, se koná dnes, v neděli 28. května v 17:30 hod. na faře.
  • 3.K výročí 700 let od založení zdejšího kostela a kláštera vychází knížka autorky Bronislavy Šímové s názvem LEGENDY A JAK TO BYLO: 700 LET NANEBEVZETÍ PANNY MARIE STARÉ BRNO 1323 – 2023. Augustiniánské opatství a farnost při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně a nakladatelství Miroslav Klepáček – SURSUM srdečně zvou na slavnostní uvedení a autorské čtení z této knížky. Přijďte ve středu 7. června v 19:00 hodin do Mendelova refektáře.