Farní ohlášky 4. června 2023 - slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 6. června

sv. Norberta, biskupa

čtvrtek 8. června

slavnost Těla a krve Páně se v naší farnosti překládá na neděli, po mši svaté v 19:00 hod. modlitba a zpěvy Taize

pátek 9. června

sv. Efréma, jáhna a učitele církve

neděle 11. června

slavnost Těla a krve Páně

Další informace

  • 1.K výročí 700 let od založení zdejšího kostela a kláštera vychází knížka autorky Bronislavy Šímové s názvem LEGENDY A JAK TO BYLO: 700 LET CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE STARÉ BRNO 1323 – 2023. Augustiniánské opatství a farnost při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně a nakladatelství Miroslav Klepáček – SURSUM srdečně zvou na slavnostní uvedení a autorské čtení z této knížky. Přijďte ve středu 7. června v 19:00 hodin do Mendelova refektáře.