Farní ohlášky 18. června 2023 - 11. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 20. června

nebude se zpovídat přede mší svatou

středa 21. června

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

čtvrtek 22. června

sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků; v naší farnosti bude tradiční mše svatá s pobožností ke sv. Ritě s žehnáním růží

sobota 24. června

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Další informace

  • 1.K zakončení hry „stavba kostela“ pro děti i dospělé stavitele na nástěnce u vchodu do baziliky: Milé děti a všichni stavitelé kostela na Starém Brně, chovali jste se jako správní stavitelé gotického chrámu. Snažili jste se, byli jste pilní, zruční, a vytrvalí. Děkujeme. Královna ELIŠKA REJČKA by z vás všech měla jistě velkou radost, jako ji máme i my všichni. Tenkrát, před 700 lety, stavba farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně trvala mnohem déle. Vy jste to zvládli od Velikonoc do slavnosti Božího Těla. Kéž vám tento zápal nikdy nechybí také při budování duchovního chrámu ve vašich srdcích, aby ve vás mohl přebývat Duch Svatý. Jak píše svatý Pavel v 1. listu Korintským: „Naše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je v nás a kterého máme od Boha. Už nepatříme sami sobě; byli jsme draze vykoupeni! Proto máme svým tělem vzdávat čest Bohu“.