Farní ohlášky 2. července 2023 - 13. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 3. července

slavnost sv. Tomáše, apoštola; výjimečně bude sloužena mše svatá v 18:00 hod.

úterý 4. července

sv. Prokopa, opata

středa 5. července

slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

čtvrtek 6. července

sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

pátek 7. července

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu
  • 2.Přihlášky do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii, kde je také můžete odevzdat. Vyučování bude probíhat na faře, též na ZŠ Hroznová, ZŠ Křídlovická, ZŠ Horní a Anglické ZŠ na Mendlově náměstí.