Farní ohlášky 16. července 2023 -15. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 20. července

sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

pátek 21. července

sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

sobota 22. července

svátek sv. Marie Magdalény; v naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční mše svatá s pobožností ke sv. Ritě a s žehnáním růží

Další informace

  • 1.Přihlášky do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii, kde je také můžete odevzdat. Vyučování bude probíhat na faře, též na ZŠ Hroznová, ZŠ Křídlovická, ZŠ Horní a Anglické ZŠ na Mendlově náměstí.
  • 2.V neděli 23. července 2023 je III. Světový den prarodičů a seniorů. Poselství papeže Františka k tomuto dni najdete na vývěsce.
  • 3.Dnes zahajujeme mší svatou v 11:00 hod. Mendel festival 2023, který potrvá do příští soboty 22. července. Program na: https://www.mendelje.cz/program
  • 4.V době konání festivalu bude k dispozici omezený počet parkovacích míst. Parkovat se bude jen před Salvehausem, také na místech před závorou. Prosím, řiďte se pokyny pořadatelů.