Farní ohlášky 30. července 2023 - 17. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 4. srpna 2023

památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze; první pátek v měsíci – příležitost ke svátosti smíření bude již od 17:00 hod.

sobota 5. srpna 2023

první sobota v měsíci: v naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské

neděle 6. srpna

svátek Proměnění Páně

Další informace

  • 1.Přihlášky do náboženství na příští školní rok si vyzvedněte v sakristii, kde je také můžete odevzdat. Vyučování bude probíhat na faře, též na ZŠ Hroznová, ZŠ Křídlovická, ZŠ Horní a Anglické ZŠ na Mendlově náměstí.
  • 2.V úterý 15. srpna, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, bude poutní bohoslužbu v bazilice na Starém Brně sloužit otec biskup Pavel Konzbul, od soboty 12. srpna do pondělí 14. srpna proběhne při večerní mši svaté tradiční příprava na tuto slavnost – triduum.
  • 3.Farní kavárna je o prázdninách zavřena.