Farní ohlášky 6. srpna 2023 - svátek Proměnění Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 8. srpna

památka sv. Dominika, kněze

středa 9. srpna

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

čtvrtek 10. srpna

svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

pátek 11. srpna

památka sv. Kláry, panny

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 2.Srdečně zveme farníky a ctitele Panny Marie Svatotomské k účasti na hlavní poutní Starobrněnské slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna 2023. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude v 18:00 h biskup Pavel Konzbul. Oslava bude pokračovat na třetím nádvoří za bazilikou krátkým pohoštěním. Farnost a opatství zabezpečí nápoje a něco na gril. Vás, zdatné farnice a farníky, kuchařky a cukrářky i zahrádkáře prosíme o příspěvek na společný stůl k pohoštění poutníků.
  • 3.Slavnosti bude předcházet již tradiční triduum s pozvanými kazateli: o V sobotu 12. srpna v 18:00 hod: jáhen Jan Špilar o V neděli 13. srpna v 18:00 hod: P. Josef Novotný, spirituál Teologického konviktu v Olomouci a bývalý farář u sv. Augustina. Tento den výjimečně nebude nedělní mše v 9:00 hod, ale bude přesunuta na 18:00 hod. o V pondělí 14. srpna v 18:00 hod: P. Pavel Procházka