Farní ohlášky 7. ledna 2018

Neděle – Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 7. ledna

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně, na závěr každé mše svaté bude požehnána voda, křída a kadidlo. Každý si může od oltáře odnést sáček s požehnanou křídou a kadidlem. Křídou si označte dveře písmeny požehnání a letopočtem: K + M + B 2018. Je to prosba: Kriste, žehnej v tomto roce náš domov. Kadidlo zapalujeme jako znamení modlitby.

pondělí 8. ledna

Slavíme svátek Křtu Páně. Mše svatá bude v 18:00 hod. Tímto svátkem končí vánoční doba.

úterý 9. ledna

V 16:00 hod. zveme rodiče s předškolními dětmi na katechezi spojenou s výtvarnými technikami a zpěvem do farní kavárny. ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství

středa 10. ledna

Po večerní mši svaté bude úklid baziliky, prosíme farníky o pomoc; v 19:00 hod. setkání biřmovanců v sále v 1. patře.

čtvrtek 11. ledna

Dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků - maminek s malými dětmi; setkání nad Biblí pro dospělé v 19:00 hod. výjimečně nebude.

pátek 12. ledna

v 19:00 hod. bude v sále v 1. patře setkání pro mládež nad Božím slovem;

Další informace

  • 1.Zkoušky sborů a výuka náboženství budou podle obvyklého rozvrhu. Připomínáme modlitbu růžence ve všední dny, půl hodiny před mší svatou. Vezměte si tuto připomínku k srdci a rozšiřte řady modlitebníků.
  • 2.Další setkání v rámci cyklu Večery na Starém Brně bude 21. ledna v 18:00 hod. v kapitulní síni opatství. MUDr. Zdeněk Hartl bude mít přednášku na téma: Cesty za světovými náboženstvími s prezentací religionistických předmětů z oblasti křesťanství a judaismu.