Farní ohlášky 31. prosince 2017

Neděle – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 31. prosince

Dnes končí rok 2017. V 16:00 hod. bude sloužena mše svatá na poděkování za milosti a Boží pomoc v uplynulém roce. Ve 22:30 hod. bude bazilika otevřena k adoraci a modlitbě. Zveme všechny farníky, kteří se chtějí rozloučit se starým rokem v Boží přítomnosti a vyprosit si milosti pro nastávající rok 2018.

pondělí 1. ledna

První den nového roku – slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svaté budou v 9:00 + 11:00 + 18:00 hod. Ranní mše svatá nebude.

úterý 2. ledna

Památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Večer ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.

středa 3. ledna

památka Nejsvětějšího jména Ježíš

čtvrtek 4. ledna

dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání maminek s malými dětmi. Večer v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.

pátek 5. ledna

1. pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod.; Večer v 19:00 hod. bude v učebně v 1. patře setkání pro mládež nad Božím slovem.

sobota 6. ledna

1. sobota v měsíci; připomínáme si výročí úmrtí Gregora Johanna Mendela. V 10:00 hod. bude na Centrálním hřbitově u jeho hrobu modlitba a položení věnců; v 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské a modlitba za Gregora Johanna Mendela.

Další informace

  • 1.• Příští neděli 7. ledna bude slavnost Zjevení Páně. Během mší svatých bude žehnána voda, kadidlo a křída. Na mši svaté v 11:00 hod. bude tradiční katecheze pro děti v Křížové kapli. Tyto katecheze budou pravidelně 1. + 3. neděli v měsíci. Prosíme rodiče, aby děti na začátku mše svaté do Křížové kaple přivedli.
  • 2.• Děkujeme všem, kteří jste přispěli k důstojnému slavení svátků narození Ježíše Krista. Děkujeme za pomoc při výzdobě a úklidu baziliky, ministrantům za službu u oltáře, sborům a varhaníkům za krásný zpěv a hudbu.