Farní ohlášky 28. ledna 2018

  1. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 28. ledna

v 16:00 hod. budeme v bazilice uklízet vánoční výzdobu. Prosíme farníky o pomoc.

středa 31. ledna

památka sv. Jana Boska, kněze; v 19:00 hod. bude poslední setkání biřmovanců v bazilice, nácvik obřadu; po mši svaté bude také úklid baziliky, prosíme farníky o pomoc.

čtvrtek 1. února

v 16:30 hod. bude slavnostně otevřeno Muzeum starobrněnského opatství za účasti biskupa Brněnské diecéze Vojtěcha, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka, primátora města Brna Petra Vokřála a rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka. Bude vystavený i rukopis vědecké práce „Pokusy s rostlinnými hybridy“ Gregora Johanna Mendela; mše svatá bude tento den v 8:00 hod. ráno; odpadne i večerní setkání pro dospělé nad Biblí.

pátek 2. února

Svátek Uvedení Páně do chrámu lidově zvaný Hromnice. Svíčky k liturgii budou k dispozici před sakristií. Pokud si přinesete své svíce, opatřete je ochranným kornoutkem; je také první pátek v měsíci. Příležitost ke svaté zpovědi bude již od 17:00 hod.; po mši svaté nabízíme farníkům prohlídku nového muzea s průvodcem s možností nahlédnout do rukopisu G. J. Mendela; setkání mládeže nad Božím slovem tentokrát odpadá.

sobota 3. února

1. sobota v měsíci, také památka sv. Štěpána Bellesiniho, augustiniána a sv. Blažeje, biskupa a mučedníka; poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude již tradičně v 18:00 hod.; po každé mši svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání. Svatý Blažej je přímluvce při nemocech krku.

Další informace

  • 1.Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje hojné Boží požehnání a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.