Farní ohlášky 4. února 2018


5. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 6. února

památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; ve 20:00 hod. bude setkání mládeže v učebně opatství.

středa 7. února

památka augustiniána sv. Anselma Polanco, biskupa a mučedníka.

čtvrtek 8. února

v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků - maminek s malými dětmi; v 19:00 hod. setkání pro dospělé nad Biblí.

sobota 10. února

památka sv. Scholastiky, panny

neděle 11. února

na mši svaté v 11:00 hod. otec biskup Pavel Konzbul udělí svátost biřmování skupině, která se přes rok připravovala.

Další informace

  • 1.Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem baziliky minulou středu.
  • 2.V nastávajícím týdnu bratři augustiniáni slovanských států prožijí tradiční společné exercicie v polském Zakopane. Prosíme o modlitební podporu.
  • 3.Starobrněnský chrámový sbor zve do svých řad nové zpěváky. Kdo rádi zpíváte a máte chuť, přijďte se podívat na středeční zkoušku v 19:00 do učebny starobrněnského opatství.
  • 4.Příští týden mají žáci základních a středních škol jarní prázdniny, výuka náboženství a pastorační aktivity pro mládež tedy odpadají.
  • 5.Děkujeme všem, kteří se svou prací podíleli na přípravách otevření Muzea starobrněnského opatství, i těm kteří stáli v pozadí zdárného průběhu slavnostního otevření. Pán Bůh zaplať za vaše obětavé nasazení.
  • 6.V neděli 18. února se v kapitulní síni uskuteční další Večer na Starém Brně, tentokrát hudební, vystoupí Brněnský smyčcový orchestr se skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka a Ennia Morriconeho. Sólový part na klarinet přednese Václav Potáček. Začátek v 18:00 hod.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.