Farní ohlášky 26. listopadu 2017 - Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 30. listopadu

svátek sv. Ondřeje, apoštola

pátek 1. prosince

první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

sobota 2. prosince

v 18:00 hod. bude poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské, na tuto poutní mši pozvěte své přátele a známé; srdečně Vás zveme na sobotu 2. prosince na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 14 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem do čtvrtku 30. listopadu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela

neděle 3. prosince

1. neděle adventní; při mši svaté v 11:00 hod. bude během čtení a homilie opět zajištěna pro malé děti v prostorách Křížové kaple vlastní katecheze. Děti budou vyzvány, aby se shromáždily v Křížové kapli. Při obětním průvodu pak společně přijdou do baziliky. Tyto katecheze budou pravidelně vždy 1. a 3. neděli v měsíci, vždy při mši svaté v 11:00 hod.

Další informace

  • 1.Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Mikulášská besídka pro děti bude v neděli 3. prosince v 15:00 hod. v kapitulní síni u třetího nádvoří opatství. Připravují ji skauti 91. oddílu ze Starého Brna. Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme děti naší farnosti.
  • 3.Rorátní mše svaté s průvodem dětí s lucernami budou po tři následující soboty adventu: 9. + 16. + 23. prosince. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny.
  • 4.Milí rodiče, znovu připomínáme pozvání děvčat od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.