Farní ohlášky 11. února 2018

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 11. února

na mši svaté v 11:00 hod. otec biskup Pavel udělí svátost biřmování deseti kandidátům, kteří se katechezí a modlitbou celý rok na přijetí darů Ducha svatého připravovali.

úterý 13. února

památka blahoslavené Kristýny ze Spoleta, augustiniánky; po mši svaté bude udíleno pomazání nemocných u příležitosti památky Panny Marie Lurdské a Světového dne nemocných; ve 20:00 hod v učebně opatství setkání pro mladé.

středa 14. února

Popeleční středa - den přísného postu; mše svatá s udělováním popelce.

čtvrtek 15. února

v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků - maminek s malými dětmi; v 19:00 hod. setkání pro dospělé nad Biblí.

pátek 16. února

památka blahoslaveného Šimona z Castie, kněze, augustiniána; v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu; V 19:00 hod. večer bude v učebně v prvním patře opatství setkání nad Biblí pro mládež.

neděle 18. února

v 17:15 hod. pobožnost křížové cesty.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.V neděli 18. února se v kapitulní síni uskuteční další Večer na Starém Brně, tentokrát hudební, vystoupí Brněnský smyčcový orchestr se skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka a Ennia Morriconeho. Sólový part na klarinet přednese Václav Potáček. Začátek v 18:00 hod.
  • 3.Brožurka „Malý průvodce postní dobou“ je vhodnou pomůckou k duchovnímu prožívání postní doby. Opět ji pro Vás připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně a můžete si ji zakoupit za 5 Kč v sakristii kostela.
  • 4.Pobožnost křížové cesty se v naší farnosti budeme modlit pravidelně každý pátek a neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 5.Postní almužna je iniciativa vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V sakristii kostela si můžete vyzvednout papírové pokladničky, do nichž budete ukládat peníze ušetřené sebezáporem (např. za pivo, kávu, sladkosti…). Pokladničky se budou vybírat o 2. neděli velikonoční. Takto získané peníze církev použije prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.