Farní ohlášky 18. února 2018

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 18. února

V kapitulní síni se uskuteční další Večer na Starém Brně, tentokrát hudební. Vystoupí Brněnský smyčcový orchestr se skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka a Ennia Morriconeho. Sólový part na klarinet přednese Václav Potáček. Začátek v 18:00 hod.

středa 21. února

V 19:00 hod. bude setkání nad Biblí pro mládež. Toto setkání jsme přeložili z pátku na středu. Srdečně zveme školní mládež.

čtvrtek 22. února

Svátek Stolce svatého apoštola Petra, v naší farnosti i pobožnost ke svaté Ritě. Přijďme si vyprosit pomoc svaté Rity, mocné přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích a při smíření.

pátek 23. února

V 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu.

neděle 25. února

Při mši svaté v 11:00 hod. oslaví 65. narozeniny otec Angelo Lemme, převor opatství. Po mši svaté bude slavnostní otevření a požehnání prostorů nové klubovny pro skauty; v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu.

Další informace

  • 1.Pastorační aktivity budou probíhat podle ustáleného pořádku.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.Pobožnost křížové cesty se v naší farnosti budeme modlit pravidelně každý pátek a neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 4.Brožurka „Malý průvodce postní dobou“ je vhodnou pomůckou k duchovnímu prožívání postní doby. Opět ji pro Vás připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně a můžete si ji zakoupit za 5 Kč v sakristii kostela.
  • 5.Postní almužna je iniciativa vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V sakristii kostela si můžete vyzvednout papírové pokladničky, do nichž budete ukládat peníze ušetřené sebezáporem (např. za pivo, kávu, sladkosti…). Pokladničky se budou vybírat o 2. neděli velikonoční. Takto získané peníze církev použije prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz.
  • 6.Příští neděli bude sbírka „Haléř svatého Petra“.